banner img

Loyalship

+ Thiết kế tàu thuỷ

+ Tư vấn đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu thuỷ, phương tiện nổi.

+ Nghiên cứu, lập dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ.

+ Tư vấn lập dự án đầu tư và xây dựng các cơ sở công nghiệp tàu thuỷ

+ Thiết kế chế tạo mô hình tàu thuỷ và các loại mô hình khác phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu của thị trường.

+ Mua bán vật tư, phụ tùng, phụ kiện tàu thuỷ, trang bị cơ khí, điện, điện tử và các loại hàng hoá, dịch vụ tổng hợp khác phục vụ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ.

+ Dịch vụ khảo sát, lắp đặt và tư vấn lắp đặt các trang thiết bị, phụ tùng, phụ kiện, các thiết bị cơ khí công nghiệp tàu thuỷ, giao thông vận tải, xây dựng, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tau thuỷ.

+ Thi công các công trình tàu thuỷ, phương tiện nổi.

+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

+ Thầm định các dự án đầu tư đóng mới tàu thuỷ.

+ Thẩm định dự toán giá thành đóng mới các phương tiện thuỷ.

+ Thẩm định thiết kế và các phương án kỹ thuật đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ, phương tiện nổi, các dự án đầu tư.

+ Giám sát đóng mới.