banner img

Loyalship

TÀU CHỞ HÀNG TRÊN BOONG

RORO

 

   
Facebook: LOYALSHIPDESIGN

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN   PRINCIPAL PARTICULARS
TÊN TÀU TAU RORO   SHIP’S NAME RORO
NĂM  ĐÓNG 2018   DATE OF BUILD 2018
LOẠI, CÔNG DỤNG CHỞ HÀNG   TYPE CARGO
SỐ LƯỢNG CONTAINER 24 TEU   QUANTITY CONTAINER 24 TEU
CẤP TÀU VR-SB   CLASSIFICATION VR-SB
VÙNG HOẠT ĐỘNG BIỂN SB   AREA OF AVIGATION NAVIGATION SB
VẬN TỐC 9.5  HL/H   SPEED

 

9.5  HL/H