tau cho dau 4000

tau cho dau 4000

TÀU CHỞ DẦU 4000        THÔNG SỐ CƠ BẢN   TÊN TÀU TÀU DẦU 4000 CHIỀU DÀI LỚN NHẤT 79,68 M CHIỀU RỘNG LỚN...

Chi tiết

Tàu khách tender

Tàu khách tender

TÀU KHÁCH TENDER—//—TENDER Facebook: LOYALSHIPDESIGN Youtube  :TECHNICAL LOYAL THÔNG SỐ CƠ BẢN TÊN TÀU                     ...

Chi tiết

Tàu dịch vụ L149

Tàu dịch vụ L149

TÀU DỊCH VỤ L149 —//—SERVICE BOARD L149 Facebook: LOYALSHIPDESIGN Youtube  :TECHNICAL LOYAL THÔNG SỐ CƠ BẢN TÊN TÀU         ...

Chi tiết

tàu khách du lịch

tàu khách du lịch

TÀU KHÁCH DU LỊCH—//—PASSENGER SHIP Facebook: LOYALSHIPDESIGN Youtube  :TECHNICAL LOYAL THÔNG SỐ CƠ BẢN TÊN TÀU       ...

Chi tiết

Tàu chở container

Tàu chở container

TÀU CHỞ CONTAINER—/—CONTAINER SHIP   Facebook: LOYALSHIPDESIGN Youtube  :TECHNICAL LOYAL THÔNG SỐ CƠ BẢN TÊN TÀU     ...

Chi tiết

Sunrise 69

Sunrise 69

TÀU HÀNG TỔNG HỢP  7200T—/—CARGO VESSEL  7200T   Facebook: LOYALSHIPDESIGN Youtube  :TECHNICAL LOYAL THÔNG SỐ CƠ BẢN...

Chi tiết