banner img

Loyalship

TÀU DỊCH VỤ L149 —//—SERVICE BOARD L149

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                                                                    L149

NĂM  ĐÓNG

LOẠI                                                            TÀU DỊCH VỤ

THUYỀN VIÊN                                                  22 NGƯỜI

CẤP TÀU                                              KHÔNG HẠN CHẾ

VÙNG HOẠT ĐỘNG                                 BIỂN QUỐC TẾ

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S NAME                                                  L149

DATE OF BUILD

TYPE OF SHIP                           SERVICE BOARD

SAILOR                                                 22 PEOPLE

CLASSIFICATION                                  UNLIMITED

AREA OF AVIGATION          INTERNATIONAL SEA