banner img

Loyalship

TÀU CÔNG TRÌNH

WORK -SHIP

 

  
Facebook: LOYALSHIPDESIGN

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN   PRINCIPAL PARTICULARS
TÊN TÀU VIET REN HB-01 SHIP’S NAME VIET REN HB-01
NĂM  ĐÓNG 2016 DATE OF BUILD 2016
LOẠI, CÔNG DỤNG TÀU CÔNG TRÌNH TYPE OF SHIP WORK- SHIP
TRỌNG TẢI 2081.8 T DEADWEIGHT 2081.8 T
THỂ TÍCH HẦM BÙN 2500M3 VOLUME OF MUD 2500M3
CẤP TÀU VR- SB CLASSIFICATION VR-SB
VÙNG  HOẠT ĐỘNG VÙNG SB AREA OF AVIGATION AREA SB
VẬN TỐC 9.5 HL/H SPEED

 

9.5 HL/H