banner img

Loyalship

TÀU CHỞ DẦU 4000

 

  

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN  
TÊN TÀU TÀU DẦU 4000
CHIỀU DÀI LỚN NHẤT 79,68 M
CHIỀU RỘNG LỚN NHẤT 13,80 M
CHIỀU CAO MẠN 5,65 M
MỚM NƯỚC 4,75 M
LOẠI HÀNG DẦU CÓ ĐIỂM CHỚP CHÁY >60 ĐỘ C
CẤP TÀU VR – SB