banner img

Loyalship

TÀU CHỞ CONTAINER—/—CONTAINER SHIP

 

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                            TRƯỜNG HẢI STAR 2

NGÀY ĐẶT KY                                     12 /05/2007

LOẠI, CÔNG DỤNG                    M.  CONTAINER

TRỌNG TẢI                                              3200.8 T

CẤP TÀU                                           * VRH I Cn C

TUYẾN HOẠT ĐỘNG                   BIỂN QUỐC TẾ

VẬN TỐC                                                  12 HL/H

—/—

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S NAME                      TRUONG HAI STAR 2

DATE OF KEEL LAID                           12 /05/2007

TYPE OF SHIP                              M. CONTAINER

DEADWEIGHT                                         3200.8 T

CLASSIFICATION                             * VRH I Cn C

NAVIGATION  LINE         INTERNATIONAL VOYAGE

SPEED                                                   12 HL/H