banner img

Loyalship

TÀU HÀNG TỔNG HỢP  7200T—/—CARGO VESSEL  7200T

 

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                        SUNRISE 69

NGÀY ĐẶT KY             08/12/2011

LOẠI, CÔNG DỤNG     M.TÀU HÀNG T.HỢP

TRỌNG TẢI                   7130.80 T

CẤP TÀU                         * VRH BC-XII

TUYẾN HOẠT ĐỘNG    BIỂN QUỐC TẾ

VẬN TỐC                        14 HL/H

—/—

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S  NAME                SUNRISE 69

DATE OF KEEL LAID   08/12/2011

TYPE OF SHIP                CARGO SHIP

DEADWEIGHT                7130.80 T

CLASSIFICATION         * VRH BC-XII

NAVIGATION  LINE    INTERNATIONAL VOYAGE

Speed                                 14 HL/H