banner img

Loyalship

TÀU CHỞ DẦU 6900M3 —/— TANKER 6900M3

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                          ROYAL 36

NGÀY ĐẶT KY                 22/09/2008

LOẠI, CÔNG DỤNG        M. TÀU CHỞ DẦU

TRỌNG TẢI                      6209.6 T

CẤP TÀU                         * VRH Tob ESP

TUYẾN HOẠT ĐỘNG     BIỂN QUỐC TẾ

VẬN TỐC                        11 HL/H

—/—

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S NAME                  ROYAL 36

DATE OF KEEL LAID      22/09/2008

TYPE OF SHIP                TANKER

DEADWEIGHT                 6209.6 T

CLASSIFICATION            * VRH Tob ESP

NAVIGATION  LINE          INTERNATIONAL VOYAGE

SPEED                              11 HL/H