banner img

Loyalship

TÀU PHÀ CAO TỐC RORO FERRY

 

 

 

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

 

 

 

 

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN   PRINCIPAL PARTICULARS
TÊN TÀU PHÀ RẠCH GIÁ SHIP’S NAME RORO FERRY RACH GIA
NĂM  ĐÓNG 2018 DATE OF BUILD 2018
LOẠI, CÔNG DỤNG PHÀ CAO TỐC TYPE OF SHIP HIGH SPEED RORO FERRY
SỐ HÀNH KHÁCH 388 NGƯỜI PASSENGER 388 PEOPLE
CẤP TÀU *VRH HSC II AL CLASSIFICATION *VRH HSC II AL
VÙNG HOẠT ĐỘNG BIỂN HẠN CHẾ II AREA OF AVIGATION NAVIGATION RESTRICTED AREA II
VẬN TỐC 24  HL/H SPEED

 

24  HL/H