banner img

Loyalship

TÀU CHỞ DẦU-HÓA CHẤT 7500M3

// NASICO LION

SHIP CARRYING OIL-CHEMICALS 7500 M3

// NASICO LION

 

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

 

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN   PRINCIPAL PARTICULARS
TÊN TÀU TÀU HT-80A   SHIP’S NAME SHIP HT-80A
NĂM  ĐÓNG 2018   DATE OF BUILD 2018
LOẠI, CÔNG DỤNG M.TÀU CHỞ HÓA CHẤT   TYPE OF SHIP SHIP CARRYING CHEMICALS
TRỌNG TẢI 6513 T   DEADWEIGHT 6513 T
CẤP TÀU *VRH II   CLASSIFICATION *VRH II
TUYẾN HOẠT ĐỘNG BIỂN QUỐC TẾ   NAVIGATION  LINE INTERNATIONAL VOYAGE
VẬN TỐC 11.5 HL/H   SPEED

 

11.5 HL/H