banner img

Loyalship

ĐOÀN SÀ LAN KÉO – ĐẨY 6000T

TUG – PUSH BOAT- BARGE 6000T

 

 
Facebook: LOYALSHIPDESIGN

 

THÔNG SỐ CƠ BẢN   PRINCIPAL PARTICULARS
TÊN TÀU TĐSB NINH THẮNG 01 SHIP’S NAME TDSB NINH THANG 01
NĂM  ĐÓNG 2016 DATE OF BUILD 2016
CÔNG SUẤT 2×816 HP MAIN POWER 2×816 HP
LOẠI, CÔNG DỤNG TÀU KÉO- ĐẨY TYPE OF SHIP TUG-PUSH BOAT
TRỌNG TẢI 203 T DEADWEIGHT 203 T
CẤP TÀU VR-SB CLASSIFICATION VR-SB
VÙNG  HOẠT ĐỘNG VÙNG  SB AREA OF AVIGATION NAVIGATION AREA SB
VÂN TỐC 10.5 HL/H SPEED

 

10.5 HL/H